بلبرینگ گیربکس ماکسیما

مشخصات بلبرینگ گیربکس ماکسیما