دی ۲۱, ۱۴۰۱

پیستون اصلی موتور ماکسیما چیست؟

پیستون اصلی موتور ماکسیما چیست؟ موتور ماکسیما از پمپ سوخت، شاتون، میل لنگ و سیستم سوخت تشکیل شده است. پیستون در واقع به عنوان قلب موتور […]